Науковий студентський гурток "Експерт"

          

На засіданнях наукового гуртка студенти займаються пошуково-аналітичною та дослідницькою роботою, виступають з доповідями, готують тези для участі у міжнародних науково-практичних конференціях, визначають органолептичні та фізико-хімічні показники харчових продуктів та нехарчової продукції, встановлюють відповідність показників вимогам нормативних документів, з’ясовують особливості переміщення товарів через митний кордон України, їх класифікації для митних цілей та митного оформлення у різних митних режимах. 

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ
ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті», за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік (30–31 березня 2021 року).

ЗВІТ
роботи наукового студентського гуртка «Експерт»
за 2020-2021 н.р.

13.11.2020 р. Криворучко А. І., студентка групи ЕМСб-41, представляла роботу на тему «Фітосанітарна безпека» на Щорічному конкурсі студентських наукових робіт «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» Полтавської обласної ради (наукові керівники – Кириченко О. В., к.т.н., Рачинська З. П.).

Для участі у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з товарознавства на базі Київського національного торговельно-економічного університету була підготована конкурсна робота на тему «Дослідження якості кефіру нежирного» студенткою групи ТЕМСм-11 Книш Я.А. (науковий керівник – Кириченко О. В., к.т.н.).

Учасниками ХLІV Міжнародної наукової студентської конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік) (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.) були:

Керівник:  Кириченко Олена Василівна, к. т. н., доцент кафедри.
Секретар: Куліш Ніна Володимирівна, МСМТб-21.

1. Експертиза рослинних препаратів медичного канабісу, Сопітько Анна Олексіївна, ТЕМСм ПВ-11 (керівник – Гнітій Н. В., старший викладач).
2. Організаційно-правові аспекти боротьби з контрабандою в Україні, Куліш Ніна Володимирівна, МСМТб-21 (керівник – Кириченко О. В., к. т. н.).
3. Попередні класифікаційні рішення – світова практика, Щикота Сніжана Сергіївна, ЕМС б-41 (керівник – Кириченко О. В., к. т. н.).
4. Аналіз зовнішньоторговельного обігу йогуртів, Костик Діана Олександрівна, ЕМС б-21 (керівник – Кириченко О. В., к. т. н.).
5. Особливості транскордонного та прикордонного співробітництва України, Боценко Валерія Олександрівна, ЕМС б-21 (керівник – Кириченко О. В., к. т. н.).
6. Сравнительная характеристика таможенных систем Азербайджана и Украины, Маммедов Теймур Ельман огли, ЕМС б мноц-21 (керівник – Кириченко О. В., к. т. н.).
7. Перспективи виходу на зовнішні ринки алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, Бужинська Валерія Вадимівна, МСМТ б-21 (керівник – Ткаченко А. С., к. т. н., доцент).
8. Асортимент та якість швейцарських ножів, Запорожець Владислав Юрійович, ЕМС б-11 (керівник – Кобищан А. Д., к. т. н., доцент).
9. Інноваційні характеристики продукції Xiaomi, Колєсніков Олександр Олександрович, ЕМС б-11 (керівник – Кобищан А. Д., к. т. н., доцент).
10. Сучасні тенденції в асортименті продукції L’Oreal, Головня Аня Олексіївна, ЕМС б-11, Шевела Вікторія Іванівна, ЕМС б-11 (керівник – Кобищан А. Д., к .т. н., доцент).

За результатами засідання Секції 12 «Актуальні проблеми експертизи та митної справи: теорія і практика» нагороджені:

Студентами разом з науковими керівниками були опубліковані статті та тези доповідей.

№ з/п

Керівник

ПІП студента

Група

Назва

Збірник наукових статей магістрів Навчально-наукового інституту бізнесу та сучасних технологій

 1.  

Кобищан Г. Д., к.т.н, доц.

Скоробагацький В.В.,
Бабенко О.Ю.

ТЕМСм-21

Стан та тенденції ринку пластмас в Україні

 1.  

Семенов А. О., к.ф.-м.н., доц.

Сич А.М.

ТЕМСм-21

Дослідження використання ультрафіолетових ламп для пристроїв знезараження повітря

 1.  

Хмельницька Є. В., к.т.н, доц.

Хоменко Ю.О.

ТЕМСм-21

Сучасні проблеми ідентифікації та фальсифікації шоколаду

 1.  

Хмельницька Є. В., к.т.н, доц.

Закотей В.Л.

ТЕМСм-21

Тенденції розвитку виробництва і споживання кави в Україні.

ХLІV Міжнародна наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті»
(за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2020 рік) (м. Полтава, 30–31 березня 2021 р.)

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Брихачко І.І.

ЕМСб-21

Проблеми академічної доброчесності у закладах вищої освіти.

 1.  

Гнітій Н. В.

Сопітько А.О.

ТЕМСм ПВ-11

Експертиза рослинних препаратів медичного канабісу.

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Костик Д.О.

ЕМС б-21

Аналіз зовнішньоторговельного обігу йогуртів.

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Боценко В.О.

ЕМС б-21

Особливості транскордонного та прикордонного співробітництва України.

 1.  

Сахно Т. В., д.х.н., проф.

Маммедов Т.Е. огли

ЕМС б мноц-21

Мюонный портал для проверки контейнеров на таможне.

 1.  

Кобищан Г.Д., к.т.н., доц.

Запорожець В.Ю.

ЕМСб-11

Асортимент та якість швейцарських ножів.

 1.  

Кобищан Г.Д., к.т.н., доц.

Колєсніков О.О.

ЕМСб-11

Порівняльна характеристика ігрових консолей Sony PlayStation.

ІV Міжнародна науково-практична конференція (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (м. Полтава, 24 березня 2021 р.)

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Каленіченко А. С.

ТЕМСм-21

Асортимент мийних засобів для очищення поверхонь.

VІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, 25–26 березня 2021 р.)

 1.  

Рачинська З.П., Гнітій Н.В.

Криворучко А.І.

ЕМСб-41

Характеристика безпечності ополіскувача для ротової порожнини LISTERINE TOTAL CARE

VІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, 22–23 квітня 2021 р.)

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Манжос О. О.

ТЕМСм-21

Асортимент ламінованого покриття для підлоги.

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку» (м. Київ, 29 квітня 2021 р.)

 1.  

Кириченко О. В., к.т.н.

Манжос О. О.

ТЕМСм-21

Ідентифікаційна експертиза ламінованого покриття для підлоги.

План
роботи наукового студентського гуртка «Експерт»
на 2021-2022 н.р.

Дата

Завдання

Відповідальні особи

Жовтень 2021 р.

Підготовка статей для публікації у «Збірнику наукових статей магістрів Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 2021–2022 навчального року

Кириченко О.В., викладачі кафедри, студенти

Підготовка до участі у VІІ Міжнародній молодіжній науково-практичній інтернет-конференції «Наука і молодь в ХХІ сторіччі» (м. Полтава, ПУЕТ)

Грудень 2021 р.

Зустріч-дискусія на тему «Використання різноманітних платформ дистанційного навчання для удосконалення основ академічного письма»

Кириченко О.В., викладачі кафедри, студенти

Лютий 2022 р.

Підготовка тез та виступів із доповідями на ХLV Міжнародній науковій студентській конференції «Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті» (за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік) (м. Полтава, ПУЕТ)

Кириченко О.В., викладачі кафедри, студенти

Підготовка до участі у ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (м. Полтава, ПУЕТ)

Квітень 2022 р.

Підготовка до участі у ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (м. Полтава, ПУЕТ)

Кириченко О.В., викладачі кафедри, студенти

Підведення підсумків роботи гуртка