Хімічний гурток "Радикал"

          

Уся робота гуртка спрямована на розвиток умінь та навичок студентів проводити наукові дослідження сировини, матеріалів і готової продукції. Про одержані результати студенти інформують своїх однокурсників на лабораторних заняттях, доповідають на засіданні гуртка та студентській науковій конференції ПУЕТ. Кращі наукові роботи щорічно направляються на конкурс студентських наукових робіт.

Окремі студенти мають достатній досвід наукової роботи і вагомі результати досліджень, беруть участь у республіканських наукових конференціях, мають нагороди Міністерства освіти України.

Студентська наукова робота на кафедрі ТБЕМС проводиться в тісній співпраці з випускаючими кафедрами ПУЕТ.

До цієї роботи залучаються студенти, починаючи з перших курсів навчання у вузі. Тематика досліджень визначається викладачами кафедри разом з викладачами профілюючих кафедр. Одержані результати використовуються при виконанні дипломних та магістерських робіт.

Значна частина наукової роботи проводиться студентами у співпраці із студентами спеціальності «Харчові технології та інженерія»:

Щорічно проводиться стендова наукова студентська конференція за результатами наукової роботи.

Важливим моментом у науковій роботі студентів є те, що результати дослідницької роботи вони використовують при вивченні аналітичної хімії, хімії та методів дослідження сировини та матеріалів, фізичної та колоїдної хімії, біохімії. 

Керівник:  Гнітій Надія Володимирівна, старший викладач

Кількість студентів: 25

Звіт роботи наукового студентського гуртка «Радикал» за 2020-2021 навчальний рік

Завантажити звіт 

План роботи наукового студентського гуртка «Радикал» на 2021-2022 навчальний рік

Завантажити план