Увага! студентам, випускникам, викладачам, роботодавцям долучайтеся до обговорення освітніх програм

Увага!
Долучайтеся до обговорення освітньої програми «Біотехнологія» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» спеціальності 162  Біотехнології та біоінженерія  ступеня бакалавра.

Проект освітньо-професійної програми «Біотехнологія», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2024 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу  birta2805@gmail.com

http://www.tpt.puet.edu.ua/general/line1.gif

Увага!
Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та біржова

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Товарознавство та торговельне підприємництво» спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ступеня молодшого бакалавра.

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство та торговельне підприємництво», початковий рівень вищої освіти 2024 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу goryachova0ea@gmail.com

Долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм "Товарознавство та торговельне підприємництво" ступеня бакалавр та "Товарознавство і комерційна діяльність" ступеня магістр

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2024 рік

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство і комерційна діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти 2024 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу byrgy1973@gmail.com

Долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм "Експертиза та митна справа" ступеня бакалавр та "Товарознавство та експертиза в митній справі" ступеня магістр

Проект освітньо-професійної програми «Експертиза та митна справа», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2024 рік

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза в митній справі», другий (магістерський) рівень вищої освіти 2024 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу olena.kyrychenko2010@gmail.com

Ваша думка дуже важлива та допоможе сформувати якісну освітньо-професійну програму, унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців.

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр) і «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та освітнього процесу у І семестрі 2023-2024 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня  молодший бакалавр https://forms.gle/wRCW8zD2FKtssYvh7

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр https://forms.gle/ThYnxbd5271fab2z9

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне комерційна діяльність» ступеня магістр https://forms.gle/UR2eJjCTceeieTSR8

Анкета для випускників освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр та освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістр https://forms.gle/B5vcZjYyJh3x3bUy7

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП «Товарознавство і торговельне підприємництво» (бакалавр) і ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр)  до потреб ринку праці https://forms.gle/rRQ3TP4hFpMp5ebs8

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у І семестрі 2023-2024 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалаврhttps://forms.gle/n3MYaLic3otm6cC99

Анкета для випускників освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр https://forms.gle/bZVsaZLT1roNxbsF6

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  освітньої програми «Біотехнологія» до потреб ринку праці https://forms.gle/cnKUjN5YKa73AkE4A

Опитування випускників минулих років освітніх програм "Експертиза та митна справа", "Митна справа в міжнародній торгівлі", "Товарознавство та експертиза в митній справі" ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста)

Шановні випускники, нам важлива Ваша думка, рекомендації щодо навчання за освітніми програмами, тому просимо Вас пройти анкетування

Анкета для випускників за покликанням  https://forms.gle/TCutspxAEoFMkeJ29

Опитування буде тривати до кінця листопада 2023 року.

Опитування потенційних роботодавців щодо якості та відповідності підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "Експертиза та митна справа", "Митна справа в міжнародній торгівлі", "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Анкета для потенційних роботодавців за покликанням https://forms.gle/vsSk5jnvXSTeu4j16

Опитування буде тривати до кінця листопада 2023 року.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та освітнього процесу в І семестрі 2023-2024 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр за покликанням  https://forms.gle/sqpCHE7M7a7TNkKE8

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр за покликанням  https://forms.gle/LEYb3Qbr3bkKt82M7

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр за покликанням  https://forms.gle/f3LBWXtY4etAK4XT6

Моніторинг результатів анкетування здобувачів вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» у ІI семестрі 2022-2023 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Освітня програма «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Експертиза та митна справа»

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр

Результати опитування ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр за покликанням  https://forms.gle/K85iWsHBbExaSFbH9

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр за покликанням  https://forms.gle/ZkVyQpTKtgxWovkL6

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр за покликанням  https://forms.gle/paTb1V4TxjeB96bg9

Моніторинг результатів анонімного анкетування у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року  здобувачів вищої освіти, випускників спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр) і «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та потенційних роботодавців щодо якості освітніх послуг

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістр

Результати анонімного опитування випускників спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Товарознавство і комерційна діяльність»

Результати анонімного опитування потенційних роботодавців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Товарознавство і комерційна діяльність»

Моніторинг результатів анонімного анкетування здобувачів вищої освіти, випускників спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та потенційних роботодавців щодо якості освітніх послуг у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія»

Результати анонімного опитування випускників освітньої програми «Біотехнологія»

Результати анонімного опитування потенційних роботодавців

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр) і «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня  молодший бакалавр https://forms.gle/wRCW8zD2FKtssYvh7

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр https://forms.gle/ThYnxbd5271fab2z9

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне комерційна діяльність» ступеня магістр https://forms.gle/UR2eJjCTceeieTSR8

Анкета для випускників освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр та освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістр https://forms.gle/B5vcZjYyJh3x3bUy7

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП «Товарознавство і торговельне підприємництво» (бакалавр) і ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр)  до потреб ринку праці https://forms.gle/rRQ3TP4hFpMp5ebs8

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у ІІ семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалаврhttps://forms.gle/n3MYaLic3otm6cC99

Анкета для випускників освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр https://forms.gle/bZVsaZLT1roNxbsF6

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  освітньої програми «Біотехнологія» до потреб ринку праці https://forms.gle/cnKUjN5YKa73AkE4A

Результати опитування  здобувачів вищої освіти «Кращий НПП очима студентів» кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи

В опитуванні прийняло участь 69 здобувачів вищої освіти денної форми навчання спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр), «Експертиза та митна справа» (бакалавр), «Митна справа в міжнародній торгівлі» (бакалавр), «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр), «Товарознавство та експертиза в митній справі» (магістр) та 162 Біотехнології та біоінженерія освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр.

Викладач володіє високим рівнем професійної компетентності з дисципліни, яку викладає; вміє донести матеріал до студентів; вміє розвивати критичне і аналітичне мислення у студентів

1 місце – Гнітій Н.В.
2 місце – Рачинська З.П.
3 місце –  Горячова О.О., Флока Л.В.

Викладач застосовує інноваційні технології навчання; вміє поєднати теоретичний матеріал з прикладами його практичного застосування 

1 місце –  Гнітій Н.В.
2 місце – Флока Л.В.
3 місце  –  Рачинська З.П.

Викладач  на високому рівні володіє інформаційно-аналітичними уміннями та сучасними технологіями, швидко адаптує матеріал до вимог сьогодення і певних студентів

1 місце – Гнітій Н.В.
2 місце – Флока Л.В., Рачинська З.П.
3  місце – Горячова О.О.

Викладач вміє налагодити партнерські стосунки зі студентом.  Є доброзичливим та тактовним по відношенню до студентів. Вміє обрати індивідуальний підхід до кожного студента

1 місце – Флока Л.В.
2 місце – Рачинська З.П.
3 місце – Гнітій Н.В.

Викладач зацікавлений у успіхах студентів, вміє надихати, підтримувати віру студента у власні сили та, загалом, створювати сприятливе середовище для опанування дисципліною

1 місце – Флока Л.В., Рачинська З.П.
2 місце – Гнітій Н.В.
3 місце – Горячова О.О.

Викладач є вимогливим до студентів при вивченні певної дисципліни. Критерії оцінювання дисципліни чіткі і прозорі

1 місце – Гнітій Н.В.
2 місце – Рачинська З.П.
3 місце – Флока Л.В.

Чи бажали б Ви, щоб цей викладач проводив у Вас заняття у майбутньому?

1 місце – Гнітій Н.В.
2 місце – Флока Л.В.
3 місце – Рачинська З.П.

Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Кращий викладач кафедри товарознавства, біотехнології, експертизи та  митної справи»?

1 місце – Рачинська З.П.
2 місце – Гнітій Н.В.
3 місце –  Флока Л.В., Горячова О.О.

Детальні результати тут

«Кращий НПП очима студентів» - анкетування здобувачів вищої освіти спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність та 162 Біотехнології та біоінженерія

Для проведення конкурсу в ПУЕТ «Кращий НПП очима студентів» кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи оголошує про початок анонімного анкетування студентів. Анкетування триватиме до 28 лютого 2023 року.

Для вивчення думки студентів стосовно організації та якості роботи викладачів кафедри комп'ютерних наук та інформаційних технології ВНЗ Укоопспілки ПУЕТ, як складової системи рейтингування науково-педагогічних працівників університету, протягом лютого  2023 року буде проведено соціологічне дослідження «Кращий викладач кафедри ТБЕМС».

https://forms.gle/ZuVyia33Bq3W4mRs7

Увага!
Долучайтеся до обговорення освітньої програми «Біотехнологія» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» спеціальності 162  Біотехнології та біоінженерія  ступеня бакалавра.

Проект освітньо-професійної програми «Біотехнологія», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2023 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу  birta2805@gmail.com

Увага!
Долучайтеся до обговорення освітніх програм спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та біржова

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Товарознавство та торговельне підприємництво» спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ступеня молодшого бакалавра.

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство та торговельне підприємництво», початковий рівень вищої освіти 2023 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу goryachova0ea@gmail.com

 Долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм "Товарознавство та торговельне підприємництво" ступеня бакалавр та "Товарознавство і комерційна діяльність" ступеня магістр

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство і торговельне підприємництво», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2023 рік

Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство і комерційна діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти 2023 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу byrgy1973@gmail.com

Долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм "Експертиза та митна справа" ступеня бакалавр та "Товарознавство та експертиза в митній справі" ступеня магістр

Проект освітньо-професійної програми «Експертиза та митна справа», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти 2023 рік

 Проект освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза в митній справі», другий (магістерський) рівень вищої освіти 2023 рік

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу olena.kyrychenko2010@gmail.com

Ваша думка дуже важлива та допоможе сформувати якісну освітньо-професійну програму, унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців.

Моніторинг результатів анонімного анкетування у І семестрі 2022-2023 навчального року  здобувачів вищої освіти, випускників спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр) і «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та потенційних роботодавців щодо якості освітніх послуг

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня молодший бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістр

Результати анонімного опитування випускників спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Товарознавство і комерційна діяльність»

Результати анонімного опитування потенційних роботодавців 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Товарознавство і комерційна діяльність»

Моніторинг результатів анкетування випускників 2022-2023 навчального року освітньої програми "Товарознавство та експертиза в митній справі" щодо ступеня задоволення освітнім процесом та рекомендацій для підвищення якості освітньої програми

Результати опитування випускників освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Моніторинг результатів анкетування випускників минулих років освітніх програм "Експертиза та митна справа", "Товарознавство та експертиза в митній справі" ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста)

Результати опитування випускників минулих років

Моніторинг результатів анкетування потенційних роботодавців щодо якості та відповідності підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "Експертиза та митна справа", "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Результати опитування потенційних роботодавців

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у І семестрі 2022-2023 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Освітня програма «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Експертиза та митна справа»

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр

Результати опитування ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Моніторинг результатів анонімного анкетування здобувачів вищої освіти, випускників спеціальності 162«Біотехнології та біоінженерія» та потенційних роботодавців щодо якості освітніх послуг

Результати анонімного опитування здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія»

Результати анонімного опитування випускників освітньої програми «Біотехнологія»

Результати анонімного опитування потенційних роботодавців

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітніх програм «Товарознавство і торговельне підприємництво» (молодший бакалавр, бакалавр) і «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр) та освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня  молодший бакалавр

https://forms.gle/NmtgUYtKcc793xQ29

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр

https://forms.gle/wcQy1xQjX6Wn4qxL6

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне комерційна діяльність» ступеня магістр

https://forms.gle/oFwtH4jUdzXEMkVJA

Анкета для випускників освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр та освітньої програми «Товарознавство і комерційна діяльність» ступеня магістр

https://forms.gle/krGTF4Ynh57pm1EDA

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОП «Товарознавство і торговельне підприємництво» (бакалавр) і ОП «Товарознавство і комерційна діяльність» (магістр)  до потреб ринку праці

https://forms.gle/VLJkUbP8J4VoXuPF7

Опитування здобувачів вищої освіти, випускників та потенційних роботодавців  щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники та потенційні роботодавці просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр
https://forms.gle/BiHBqHgw5GjVyeXC8

Анкета для випускників освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр
https://forms.gle/c3r7JGN6messHzvJ9

Опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів  освітньої програми «Біотехнологія» до потреб ринку праці

https://forms.gle/iEcg6gmHBCMjKLri6

Опитування випускників 2022-2023 навчального року освітньої програми "Товарознавство та експертиза в митній справі" щодо ступеня задоволення освітнім процесом та рекомендацій для підвищення якості освітньої програми

Анкета для студентів освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» за покликанням https://forms.gle/R1ips1xvBMo6QtQ98

Опитування випускників митнулих років освітніх програм "Експертиза та митна справа", "Товарознавство та експертиза в митній справі" ступеня бакалавра, магістра (спеціаліста)

Шановні випускники, нам важлива Ваша думка, рекомендації щодо навчання за освітніми програмами, тому просимо Вас пройти анкетування

Анкета для випускників за покликанням https://forms.gle/wSPji2Uy9PjWsqZDA 

Опитування буде тривати до кінця листопада 2022 року.

Опитування потенційних роботодавців щодо якості та відповідності підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами "Експертиза та митна справа", "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Анкета для потенційних роботодавців за покликанням https://forms.gle/GdWeroXSWsnz6rJE9

Опитування буде тривати до кінця листопада 2022 року.

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у І семестрі 2022-2023 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/CeTsdVBDEPSE8gda9

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/TVhvsEwKxseJtVWX8

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр за покликанням https://forms.gle/3gEJexSn78XbTmeGA

Опитування випускників 2021-2022 навчального року освітньої програми "Експертиза та митна справа" щодо ступеня задоволення освітнім процесом та рекомендацій для підвищення якості освітньої програми

Анкета для студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» за покликанням

З відповідями можна ознайомитися за покликанням: Результати опитування ступеня задоволення випускників

Моніторинг результатів анонімного анкетування випускників спеціальності 162«Біотехнології та біоінженерія» щодо якості наданих їм освітніх послуг

Результати анонімного опитування випускників 2019-2021 рр.

Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів
Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» на освітньо-професійні програми

У період з 21.03.2022 р. по 22.04.2022р. проходило громадське обговорення освітньо-професійних програм.

Результати громадського обговорення були розглянуті на засіданні кафедри та сформовано узагальнені пропозиції та зауваження стейкхолдерів.

Зведена таблиця пропозицій стейкхолдерів Біотехнологія

Зведена таблиця пропозицій стейкхолдерів Експертиза товарів та послуг

Зведена таблиця пропозицій стейкхолдерів Експертиза та митна справа

Зведена таблиця пропозицій стейкхолдерів Товарознавство та експертиза в митній справі

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Освітня програма «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Експертиза та митна справа»

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр

Результати опитування ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 162«Біотехнології та біоінженерія» у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу
Освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Біотехнологія»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року

Шановні здобувачі вищої освіти, просимо Вас пройти анкетування

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня молодший бакалавр за покликанням https://forms.gle/Da57QVYPmRr1oppE6

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/tsrfushSHPQgpigH7

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/mCJ9ZREp4EBfiXcg8

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/9iKAPKVriPQXaBQ86

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/bdAWqzvaJmg91ZhJ8

Анкета для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр за покликанням https://forms.gle/AfzZbvz1hAGMEnrA8

Громадське обговорення освітніх програм 2022 року

Шановні здобувачі вищої освіти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Освітньо-професійна програма «Товарознавство і торговельне підприємництво», початковий рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/76mP87kutd9vWvCd6

Освітньо-професійна програма «Товарознавство і торговельне підприємництво», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/EmB82n7MeUgM4jir5

Освітньо-професійна програма «Експертиза та митна справа», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/xyKZ3dFR6Sr4Dp7e9

Освітньо-професійна програма «Експертиза товарів і послуг», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/zEn52RZNz3P9Kt6TA

Освітньо-професійна програма «Товарознавство і комерційна діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/7WXKGdwAUeH2whEN6

Освітньо-професійна програма «Товарознавство та експертиза в митній справі», другий (магістерський) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликанням https://forms.gle/sFFQfvwV9fXhQFVz9

Також запрошуємо долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Освітньо-професійна програма «Біотехнологія», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, заповніть форму за покликаннямhttps://forms.gle/z4yZbX1LB9a2PSR68

Ваша думка дуже важлива та допоможе сформувати якісну освітньо-професійну програму, унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців.

Моніторинг результатів анкетування студентів освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня молодшого бакалавра у І семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості навчання та освітніх програм

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 162«Біотехнології та біоінженерія» у І семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Освітня програма «Біотехнологія» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Біотехнологія»

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у І семестрі 2021-2022 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Освітня програма «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Експертиза та митна справа»

Освітня програма «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр

Результати опитування ОП «Митна справа в міжнародній торгівлі»

Освітня програма «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр

Результати опитування ОП «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у І семестрі 2021-2022 навчального року

Шановні студенти, просимо Вас пройти анкетування

Анкета для студентів освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня молодший бакалавр за покликанням https://forms.gle/EqVazpX2wjdTTdRs9

Анкета для студентів освітньої програми «Біотехнологія» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/GtmLCCCf98j7JpCo6

Анкета для студентів освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/y8ovHy9pGpBnVeeNA

Анкета для студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/Qy36eCLgAsj4evx58

Анкета для студентів освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» ступеня бакалавр за покликанням https://forms.gle/2BoCa1P7Rt1G6dY99

Анкета для студентів освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі» ступеня магістр за покликанням https://forms.gle/KDYitaWxWyNzyLam8

Опитування випускників 2021 навчального року освітньої програми "Експертиза та митна справа" щодо ступеня задоволення освітнім процесом та рекомендацій для підвищення якості освітньої програми

Анкета для студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLServs_W1t1uH-0t4KWIerTX-N5DpTE99GeiuHsvp_b2yKTfAQ/closedform

З відповідями можна ознайомитися за посиланням
Результати опитування ступеня задоволення випускників

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та торговельне підприємництво», ступеня бакалавра у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року щодо якості освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та торговельне підприємництво», ступеня молодшого бакалавра у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року щодо якості освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та комерційна діяльність», ступеня магістра у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року щодо якості освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та експертиза в митній справі», ступеня магістра
у 2020-2021 навчальному році щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі», ступеня бакалавра у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Експертиза та митна справа», ступеня бакалавра у ІІ семестрі
2020-2021 навчального року щодо якості освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування бакалаврів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» у ІI семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

З  12 по 26 квітня 2021 року  тривало опитування бакалаврів освітньої програми «Біотехнологія» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 2 семестрі 2020 - 2021 року.
Докладніше з відповідями студентів можна ознайомитися за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1YINbdS7bbHHs7nzARUoaTtVj0o3wtcm6/view?usp=sharing

Гарантом освітньої програми доцентом кафедри товарознавства біотехнології, експертизи та митної справи Флокою Людмилою Валеріївною зроблені висновки за результатами опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Біотехнологія», з яким можна ознайомитися за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1APS4vBcv9gS9w3IZ2DJdcEs0eWf03JVk/view?usp=sharing

Шановні студенти,
просимо Вас пройти анкетування щодо якості освітніх програм

Анкета для студентів освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» за посиланням https://forms.gle/Dy7foDDRMPK9DjQG9

Анкета для студентів освітньої програми «Експертиза та митна справа» за посиланням https://forms.gle/AkA3FYLb7racaDYB6

Анкета для студентів освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» за посиланням https://forms.gle/kb1aqnUJomXyWpid9

Анкета для студентів освітньої програми «Біотехнологія» за посиланням https://forms.gle/Gqh2AgBfB7ijgyPr6

Громадське обговорення освітньої програми

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!
Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Митна справа в міжнародній торгівлі» спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ступеня бакалавра.

Освітньо-професійна програма «Митна справа в міжнародній торгівлі», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу alina_biaf@ukr.net

Ваша думка дуже важлива та допоможе сформувати якісну освітньо-професійну програму, унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців.

Громадське обговорення освітніх програм

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійних програм зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ступеня бакалавра та магістра.

Освітньо-професійна програма «Товарознавство і торговельне підприємництво», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу byrgy1973@gmail.com

Освітньо-професійна програма «Експертиза та митна справа», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу olena.kyrychenko2010@gmail.com

Освітньо-професійна програма «Товарознавство і комерційна діяльність», другий (магістерський) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу birta2805@gmail.com

Освітньо-професійна програма «Товарознавство та експертиза в митній справі», другий (магістерський) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу sakhno2001@gmail.com

Ваша думка дуже важлива та допоможе сформувати якісну освітньо-професійну програму, унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців.

Громадське обговорення освітньої програми

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Біотехнологія» спеціальності 162 " Біотехнології та біоінженерія" ступеня бакалавра.

Освітньо-професійна програма «Біотехнологія», перший (бакалаврській) рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу flokaliudmyla@gmail.com

Громадське обговорення освітньої програми

Шановні студенти, випускники, викладачі, фахівці-практики, працівники ЗВО, потенційні роботодавці!

Кафедра товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи запрошує вас долучитися до обговорення структури та наповнення освітньо-професійної програми «Товарознавство та торговельне підприємництво» спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" ступеня молодшого бакалавра.

Освітньо-професійна програма «Товарознавство та торговельне підприємництво», початковий рівень вищої освіти

Якщо у Вас є зауваження, пропозиції, побажання щодо вдосконалення освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти, надсилайте лист на електронну адресу goryachova0ea@gmail.com

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Експертиза та митна справа», ступеня бакалавра у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Митна справа в міжнародній торгівлі», ступеня бакалавра у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

Моніторинг результатів анкетування студентів

Узагальнення та висновки за результатами опитування студентів

Моніторинг результатів анкетування бакалаврів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

З 15 по 30 листопада 2020 року  тривало опитування бакалаврів освітньої програми «Біотехнологія» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року.

Докладніше з відповідями студентів можна ознайомитися за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1B_psb1V2vIej6csJgWYU6dk0lFPcFHCh/view?usp=sharing

Гарантом освітньої програми доцентом кафедри товарознавства біотехнології, експертизи та митної справи Флокою Людмилою Валеріївною зроблені висновки за результатами опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Біотехнологія», з яким можна ознайомитися за посиланням.

https://drive.google.com/file/d/1szOYYGA-ubPe9rLgk_c8EtJgqz6s2mXB/view?usp=sharing

Моніторинг результатів анкетування бакалаврів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої програми «Біотехнологія» у І семестрі 2020-2021 навчального року щодо якості освітньої програми та освітнього процесу

З 15 по 30 листопада 2020 року  тривало опитування бакалаврів освітньої програми «Біотехнологія» щодо якості освітньої програми та освітнього процесу у 1 семестрі 2020 - 2021 року.

Докладніше з відповідями студентів можна ознайомитися за посиланням.

Гарантом освітньої програми доцентом кафедри товарознавства біотехнології, експертизи та митної справи Флокою Людмилою Валеріївною зроблені висновки за результатами опитування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою «Біотехнологія», з яким можна ознайомитися за посиланням.

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – молодший бакалавр

Гарант Горячова О.О.

Освітньо-професійна програма 

Перший бакалаврський рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Бургу Ю.Г.

Освітньо-професійна програма 

Освітня програма «Товарознавство і комерційна діяльність»

Другий (магістерський) рівень  - магістр

Гарант Бірта Г.О.

Освітньо-професійна програма 

Освітня програма «Експертиза та митна справа»

Перший бакалаврський рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Кириченко О.В.

Освітньо-професійна програма 

Освітня програма «Товарознавство та експертиза і митній справі»

Гарант Сахно Т.В.

Освітньо-професійна програма 

Спеціальність 162
«Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія»

Перший бакалаврський рівень вищої освіти – бакалавр

Гарант Флока Л.В.

Освітньо-професійна програма 

Спеціальність 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Освітня програма «Товарознавство і торговельне підприємництво» - бакалавр

Освітньо-професійна програма 

Освітня програма «Експертиза і митна справа» - бакалавр

Освітньо-професійна програма 

Спеціальність 162
«Біотехнології та біоінженерія»

Освітня програма «Біотехнологія» - бакалавр

Освітньо-професійна програма